,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Селско стопанство книги

роблеми на почвознанието при условията на интензивно земеделие. Четвърта национална конференция по почвознание,
рядка книга
Редки книги
София
Рибовъдство, Н. Бояджиев, Иван Колев
рядка книга
Редки книги
София
Наръчник на овцевъда. Малки и семейни овцеферми, Колектив
рядка книга
Редки книги
София
Наръчник на бубаря. Съвети за бубохранителя, Людмила Овесенска
рядка книга
Редки книги
София
Практически съвети за зайцевъди,
употребявана книга
Редки книги
София
Трактор ДТ-54 А, А. Г. Гайворонски, В. И. Горожанкин
рядка книга
Редки книги
София
Ръководство за упражнения по дървесинознание, Е. Енчев, Г.  Блъскова
рядка книга
Редки книги
София
Някои проблеми на иглолистните гори в България,
употребявана книга
Редки книги
София
Копривата. Храна за животните, Цветан Коев
употребявана книга
Редки книги
София
Укрепяване пороищата и залесяване, Фожли Вожели
антикварна книга
Редки книги
София
Огранизация и интензификация на селскостопанското производство,
рядка книга
Редки книги
София
Аграрно-промишлено право, Ангел Томов Шишков
употребявана книга
Редки книги
София
Горски култури, Боян Захариев
рядка книга
Редки книги
София
Наръчник по залесяване,
рядка книга
Редки книги
София
Интензивно производство на печурки. Практическо земеделие, Цветана Ранчева
употребявана книга
Редки книги
София
Доклад о мировом развитии 2008. Сельское хозяйство на службе развития,
рядка книга
Редки книги
София
Резитба на овощните дървета ( Шесто преработено и допълнено издание ), Велко Велков
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Организация и работа в агробиологическите станции, Кирил Ризов, Драган Драганов, Мария Пантелеева
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Стайно отглеждане на лимона, Шчепан Пйеньонжек
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Отглеждане на фъстъци, Павел Попов Миндоровски, Йордан Димитров, Станко Георгиев
употребявана книга
Симеонова / Над 30 лв.– 20% отстъпка
гр. Добрич
Напояване на малки индивидуални , Алтимир Попов
употребявана книга
Бистра
София
Приложение на пчелните продукти като храна и лекарство в медицинската практика, Сборник
нова книга
БУКРАТ
София
Хранене на селскостопанските животни. Том 3: Хранене на различни видове и категории животни,
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Справочник по животновъдство, Колектив
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Кратък речник на селекционно-генетичните термини в животновъдството, Борис Завертяев
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ръководство за упражнения по ампелография с основи на винарството, Л. Радулов, С. Георгиев, В. Ройчев, С. Йорданов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
700 съвета за любителя овощар, Боян Виденов, Георги Ковачев, Стойне Манов
употребявана книга
Knigoland
Пазарджик
Ръководство за упражнения по овцевъдство, Колектив
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Хигиена на селскостопанските животни, Проф. Д-р П. Павлов
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Свиневъдство, Ис.Георгиев, Й.Сяров, С.Беремски, А.Андреев, П.Стоев, Г.Грозев, Ал.Петров, М.Кънев, Ив.Маджаров, Й.Петров
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Генетика и развъждане на селскостопанските животни. Учебник за студентите от Висшите селскостопански институти, Б.Ефтимов, Г.Константинов
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Ветеринарно санитарна експертиза на продуктите от животински произход с основи на технологията, Хр. Делчев, М. Панайотова, Ц. Захариев
употребявана книга
Зоя, над 30 лв. 20 % отстъпка
Асеновград
Временни зонални норми за работите по растителна защита и торене на културите с надземна техника. Книга 1-2, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ремонт тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Фуражно производство с основи на земеделието , Я. Якимова, Г. Мицова
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Отглеждане на патици, мюлари и гъски за месо и за черен дроб , Ангел Рангелов, Иван Иванов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Отглеждане на кози, В. Лазаров, Л. Михайлова, П. Зунев, Н. Масалски
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Биологичното земеделие в България (1990-2012), Светла Стоева, Петя Славова, Дона Пикард, Здравка Георгиева
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Методика за определяне икономическата ефективност на капиталните вложения и основните фондове в селското стопанство на НРБ, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Указания по нормиране на труда в селското стопанство, Денчо Иванов, Асен Караконов, Иван Личев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Указания за заплащане на труда в селското стопанство, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Мерки за подобряване организацията, повишаване производителността и заплащане на труда в ТКЗС. Примерни трудови норми и оценки в трудодни за основните селкостопански и допълнителни работи в ТКЗС, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Рибовъдство , Милко Тодоров
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Сборник от нормативи за разход на време по процеси и операции, от норми за обслужване и от норми за численост в говедовъдството, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Машини и съоръжения в животновъдството , Михаил Касалийски, Иван Точев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Технически прегледи на тракторите , Ст. Андреев, Г. Христозов, Д. Станев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Енциклопедичен справочник по животновъдство , Д. Петкова, С. Кръстева, А. Милушева, И. Филаретов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Млекарска микробиология , Пеньо Пенев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за упражнения по селскостопански машини, Стефан Шишков, Николай Косев, Борис Мирасчиев, Петър Терзиев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ремонт сельскохозяйственных машин и комбайнов, С. А. Петров, С. И. Бисноватый
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Отравяния при промишленото животновъдство , С. Димитров, А. Джуров, С. Антонов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Счетоводство за трудовите кооперативни земеделски стопанства, Борис Джабаров
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Календар за зеленчукопроизводителя, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Наръчник по механизация на селското стопанство , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Борба срещу паразитозите в уедрените животновъдни ферми , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Организация на ветеринарното дело с основи на съдебната ветеринарномедицинска експертиза , Иван Божков, Иван Калъпов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Материалознание с ремонтно дело, Г. Христозов, Ц. Ценков
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Частно животновъдство, В. Лазаров, Г. Синивирски
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ефективност на селското стопанство, Атанас Танов, Васил Мишев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за упражнения по пропедевтика, вътрешни болести и токсикология на домашните животни , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ръководство за подготовка на трактористи в АПК и ПАК , Любен Илиев, Трифон Георгиев, Александра Нанева, Стойко Василев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Производство на зеленчуци в пластмасови съоръжения , Георги Цеклеев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Технология свеклосахарного производства, П. М. Силин
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Изкуствено осеменяване на селскостопанските животни , Г. Калев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Селскостопански машини. Ръководство за практически упражнения с трактори и селскостопански машини , Н. Николов, Д. Петев, Б. Василев, В. Георгиев, Н. Островски
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Биология, аклиматизация и болести по дивеча, Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Отглеждане на зайци , Надежда Дамянова, Александър Деребанов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Развъждане на селскостопанските животни , Е. Я. Борисенко
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Математика и ЭВМ в мелиорации, Сборник
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Круша , Цвятко Николов, Валентин Коларски
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ветеринарна офталмология,  П. Минчев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Абортите при селскостопанските животни , Колектив
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Ягодоплодни култури , Александър Иванов
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Механизирано прибиране на плодове от дървеснии храстовидни овощни култури, Велю Беляков, Милка Бобева
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Наръчник по изкуствено осеменяване  , К. Братанов, Г. Калев, Р. Прахов, Г. Георгиев
употребявана книга
Scriptbooks
Севлиево
Тайните на фермерска Америка, Кольо Колев
рядка книга
Калисто
София
Машините на полето и във фермите, В. Д. Елагин
употребявана книга
Калисто
София
Аграрна политика, Мария Цонева
употребявана книга
Калисто
София
ЦАРЕВИЦА, А. ШЕВЧЕНКО
употребявана книга
Вега - Орион
София-град
Основите на живота. Част 1.  Организмът като индивид. Четвърто преработено и допълнено издание,  В. В. Лункевич
употребявана книга
Ян Бибиян -1. Над 4500 книги.
СОФИЯ
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Мюсюлманска религия | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | немски | румънски | руски | словашки | словенски | френски | хърватски | чешки | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни