,
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Правна литература

Държавно управление и администрация, Павел Павлов, Светла Михалева
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сравнително конституционно право, Евгени Танчев, Мартин Белов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Административен процес, Кино Лазаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Семеен кодекс,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателноправни науки. Част 2, Атанас Атанасов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 6, Красимира Средкова
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наръчник на синдикалиста по договаряне на работната заплата,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Основи на правото. Второ преработено и допълнено издание, Христина Балабанова, Златка Сукарева, Георги Боянов, Любен Корнезов, Димитър Радев, Симеон Тасев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституционно право. Сборник с нормативни актове,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Право и модерност, Иво Христов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост, Невена Русева
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Правна действителност и правен ред, Димитър Радев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Дискриминация, основана на генетични характеристики. Наръчник, Мариела Деливерска
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Теория на правото, Тенчо Колев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Основи на правото. Учебно помагало,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на българската феодална държава и право, Михаил Андреев, Фани Милкова
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на българската буржоазна държава и право 1878-1917, Михаил Андреев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговско право. Казуси. Съдебна практика,  Жана Колева
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Тероризъм: Политически и правни апекти, Тодор Трифонов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
 Актуални въпроси в нотариалната дейност или Поглед от другата страна, Людмила Тенева
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сервитутните права според българското законодателство, Стоян Ставру
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Публична продан чрез частен съдебен изпълнител, Димитър Иванов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите. Том 3,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за пенсиите на служителите при държавните изборните учреждения,
антикварна книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституционно право на Република България. Книга 2: Събрани актове,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Обща теория на правото, Жан Луи Бержел
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Право на Европейския съюз, Орлин Борисов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Вещно право, Александър Джеров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Гражданско право. Книга 1 Обща част, Александър Джеров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Учебник по търговско право. Част 1, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Българско застрахователно право, Поля Голева
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Сборник закони, правилници и други нормативни документи за горите,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Част 1: Общо учение за облигацията, Иван Апостолов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за лова и опазване на дивеча,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Ново вещно право, Петко Венедиков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за задълженията и договорите. Том 1-2: Текст, съдебна практика, литература и коментар, Людмил Цачев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Собственост и наемни отношения,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговски закон. Практически коментар, Росен Русков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие, Николай Стоянов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Кошмарът след престъплението. 10 прокурорски дела, Люлин Матев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Книга 1, Александър Кожухаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст, съдебна практика, литература,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Планово изграждане на населените места, Колектив
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Аграрно-промишлено право, Ангел Томов Шишков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Частноправни хипотези по търговско право, Марио Бобатинов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Всеобща декларация за правата на човека,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Философия на правото. Учебно помагало, Георги Бойчев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търговско право. Част 1 и 3, Емил Златарев, Веселин Христофоров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Осигурително право на Република България. Нормативни актове, Никола Йосифов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст и съдебна практика, Людмил Цачев, Владимир Цачев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Защита на класифицираната информация , Георги Петришки
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Отпуските. Част 2: Отпуски по болест. Отпуски за майчинство, Гошо Мушкаров
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Авторско право,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Права и процедури при неработоспособност, инвалидност, професионално заболяване. Трудова медицина,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Делба на съсобственост, Симеон Тасев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Правилник за администрацията на Върховния административен съд,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Особени залози,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Креативно изразяване. Въведение в авторското и сродните му права за малки и средни предприятия,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Да изобретиш бъдещето. Въведение в патентите за малките и средни предприятия,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Замяната и българското гражданско право, Люба Панайотова-Чалъкова
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Разследване на престъпления против интелектуалната собственост. Разследване на престъпления, свързани с културноисторически ценности,  Проф. Радостин Беленски
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Съдебна реторика, Петър Корнажев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Облигационно право. Кратък курс, Александър Кожухаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Административно право: Специална част, Георги Константинов, Иван Дерменджиев, Александър Воденичаров
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Съдебни експертизи. Нормативна уредба, съдебна практика, Веселин Вучков
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателно право. Компендиум, Веселин Каракашев
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Криминалистика, Цеко Цеков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Онтология на правото, Димитър Радев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Наказателен кодекс III/2021 - сборник нормативни актове,
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Криминалистика. Полицейско разследване. Доказателства, Ангел Биков
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти,  Стефан Радев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Английско-български юридически речник, Христо Данов
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Граждански процесуален кодекс. Текст, съдебна практика, литература, Сборник
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституция на Република България, Нено Неновски
употребявана книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
История на политическите и правните идеи, Тодор Недев
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Конституциите по света: Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия,
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
 Конституционно право. Част 1, Стефан Баламезов
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система; Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Изпиране на пари, Проф. Радостин Беленски
рядка книга
Книги - при покупка на 10 или повече книги получавате 30% отстъпка
София
Търсене по категория
Авиация книги | Автомобили и мотоциклети книги | Албум със снимки | Алкохолни напитки книги | Алпинизъм и планинарство книги | Археология книги | Астрология книги | Астрономия книги | Афоризми и сентенции книги | Басни книги | Библиография книги | Библиотека за ученика | Бизнес книги | Билки и народна медицина книги | Биология учебници | Бойни изкуства книги | Вестници | Ветеринарна медицина учебници | Влакове и локомотиви книги | Военни книги | География книги и учебници | Геология книги | Готварски и кулинарни книги | Градина книги | Гъби книги | Двуезични издания | Детски енциклопедии | Детски занимателни книжки и приказки | Детски коледни книги | Детски образователни книжки | Детско-юношески (тийн) книги | Домашни любимци книги | Драматургия (театър) книги | Евтини книги | Евтини книги в лош търговски вид | Езикознание учебници | Езотерика книги | Енциклопедии | Еротика книги | Есеистика книги | Естетика книги | Етнология и етнография книги | Журналистика и медии книги | Здраве и диети книги | Изкуство книги | Изобразително изкуство книги | Източни мъдрости книги | Икономика книги | Иманярство книги | Ислямска религия книги | Исторически книги (история) | Исторически романи | Йога книги | Кандидат-студенти учебници и помагала | Карти и атласи | Кино книги | Книга - игра | Книги за дома и семейството | Книги за родители | Книги с автограф | Книжки за оцветяване | Комикси | Комплект книги | Компютри, информатика книги | Кораби, морета и океани книги | Краеведска литература | Кратки форми книги | Криминални романи | Кулинарни романи | Културология книги | Литературни изследвания книги | Лов и риболов книги | Любовни романи | Любовно изкуство книги | Маркетинг, реклама и PR | Масажи книги | Масонство книги | Математика учебници | Мебели книги | Медицина учебници | Мемоари, биографии книги | Мениджмънт книги | Метеорология книги | Мистика и загадки книги | Митове и легенди книги | Мода, козметика и прически книги | Музика книги | Наука за почвите книги | Научна литература | Научно-популярна литература | Нотна литература | Нумизматика книги | Образование книги | Оръжия книги | Педагогика книги | Поезия книги | Пожарна безопасност книги | Политика, политология, социология книги | Полиция, разузнаване и сигурност книги | Поредица Библиотека галактика | Поредица Златната колекция XIX век | Поредица Златната колекция XX век | Поредица Преживяно книги | Поредица Световна класика | Правна литература | Приключенска литература | Приложна психология книги | Психология книги | Публицистика, документалистика и мемоари книги | Пчеларство книги | Пъзели | Първо издание книги | Пътеписи книги | Разкази книги | Религия книги | Речници и разговорници | Романи | Самоусъвършенстване книги | Сеизмология книги | Селско и горско стопанство книги | Спелеология книги | Списания | Списък с книги за лятно четене | Спорт книги | Справочници книги | Старопечатни книги | Строителство, архитектура, геодезия учебници | Счетоводство и данъци книги | Театрознание книги | Текстилна промишленост книги | Тетрадки | Техническа литература | Трилъри книги | Туризъм и туристически пътеводител книги | Ужаси книги | Учебници за ВУЗ | Учебници за техникуми | Учебници и помагала за 1. Клас | Учебници и помагала за 10. Клас | Учебници и помагала за 11. Клас | Учебници и помагала за 12. Клас | Учебници и помагала за 2. Клас | Учебници и помагала за 3. Клас | Учебници и помагала за 4. Клас | Учебници и помагала за 5. Клас | Учебници и помагала за 6. Клас | Учебници и помагала за 7. Клас | Учебници и помагала за 8. Клас | Учебници и помагала за 9. Клас | Учебници и помагала за детска градина | Фантастика и фентъзи книги | Физика учебници | Филателия книги | Философия книги | Финанси книги | Фитнес книги | Фолклор книги | Фотография книги | Футбол Книги | Фън Шуй книги | Химия Учебници | Хитлер и Третия райх книги | Хоби и свободно време книги | Хомеопатия Книги | Хранително-вкусова промишленост книги | Християнска религия книги | Художествена литература | Хумор и сатира книги | Чиклит (дамски) книги | Чуждоезиково обучение учебници | Шахмат книги | Шев и кройка книги | Ясновидство и гадания книги
Търсене по език
английски | български | македонски | немски | полски | руски | турски | френски | чужд език
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни