Леки бетони - Вълчо Д. Петков, Варвара Г. Костова
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Леки бетони

Вълчо Д. Петков, Варвара Г. Костова

Цена 18.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :1973
Страници: 172
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Строителство, архитектура, геодезия учебници

3362

Съдържание:

Предговор

- Общи сведения за леките бетони с леки добавъчни материали.
- Видове леки бетони с леки добавъчни материали. Класификация.
- Леки добавъчни материали.
- Класификация. Видове леки добавъчни материали.
- Естествени леки добавъчни материали.
- Изкуствени леки добавъчни материали.
- Отпадъци от промишлеността, използвани като леки добавъчни материали.
- Леки добавъчни материали, получени от промишлени отпадъци чрез допълнителна преработка.
- Леки добавъчни материали, получени чрез изпичане на естествени материали.
- Основни физико-механични свойства на леките добавъчни материали.
- Обемна маса. Специфично тегло.
- Плътност.
- Порестост.
- Зърнометричен състав.
- Якост на леките добавъчни материали.
- Водопопиваемост.
- Топлоизолационни свойства.
- Мразоустойчивост.
- Основни физико-механични свойства на леките бетони с леки добавъчни материали и факторите, влияещи върху тях.
- Обемна маса.
- Механични свойства.
- Якост на натиск.
- Общи положения.
- Влияние на количеството на цимента.
- Влияние на активността на цимента.
- Влияние на вида на пясъка.
- Влияние на зърнометричния състав и якостта на едрия лек добавъчен материал.
- Влияние на съотношението между пясък и едър добавъчен материал.
- Влияние на добавката от естествен пясък при леки бетони с леки добавъчни материали (пясък и едър материал ).
- Влияние на водоциментовия фактор.
- Влияние на количеството на праховидната фракция (под 0,15mm) в леките пясъци.
- Влияние на пластификаторите.
- Влияние на размерите на пробните кубчета.
- Влияние на някои основни технологични фактори при приготвянето и уплътняването на леките бетони.
- Нарастване на якостта на леките бетони.
- Якост на опън.
- Призмена якост.
- Деформационни свойства на леките бетони.
- Модул на линейната деформация.
- Надлъжни и напречни деформации.
- Деформации при огъване.
- Съсъхване.
- Пълзене.
- Топлофизични свойства.
- Сцепление на леките бетони с армировката.
- Дълготрайност на леките бетони.
- Проектиране съставите на леките бетони.
- Технология на приготвяне, полагане и третиране на леките бетони.
- Приготвяне на леките бетони.
- Полагане на бетонната смес.
- Третиране на положения бетон.
- Област на приложение у нас.
- Лек бетон от топливни сгурии.
- Леки бетони с керамзитов чакъл като едър добавъчен материал.
- Леки бетони на базата на други едри леки добавъчни материали, като керамзит и аглопорит.
- Основни тенденции за развитието на леките бетони с леки добавъчни материали.
- Използвана литература.

Леки бетони , Вълчо Д. Петков, Варвара Г. Костова