Брациговските майстори-строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество - Пею Бербенлиев, Владимир Партъчев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Крис78, София

Брациговските майстори-строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество

Пею Бербенлиев, Владимир Партъчев

Цена 88.00 лв
употребявана книга
Корица: твърда
Година :1963
Страници: 163
Формат: голям
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Строителство, архитектура, геодезия учебници
В книгата е предствено изследването от П. Бербенлиев и Вл. Партъчев върху една от досега най - слабо проучените български архитектурни школи - Брациговската. Дадени са кратки биографични данни за известните на науката брациговски майстори - строители и подробно са изследвани редица култови сгради, училища, мостове, жилищни и стопански сгради и др. строени от тези майстори. В книгата е направен и архитектурно - художествен и конструктивен анализ на всички видове сгради, който е придружен с множество фотографии и архитектурни заснемания. Изтъкнати са характерът и стилът на Брациговската строителна школа и значението и за общото развитие на българската възрожденска архитектура. Като цяло, настоящия труд е резултат на самостоятелно н независимо дългогодишно проучване на двамата автори. Първата част е написана от Владимир Партъчев, а въведението, втората част и заключението — от Пею Бербенлиев. Двете части са обединени като едно цяло въз основа на връзката между проблемите. Направен е опит да се преодолее отчасти анонимността в архитектурното творчество на Възраждането и да се изяснят мястото и значението на Брациговската архитектурно-строителна школа през XVIII и XIX в. Защото, като изключим популярността на големия майстор Никола Фичев, личното творчество, животът и дейността на мнозина от плеадата народни творци не са известни. При това досега у нас се говори и пише само за Тревненската архитектурна школа, ролята на която е безспорна, но която не е единствена и в никакъв случай не обхваща изцяло строителната дейност по българските земи през епохата на Възраждането. Почти неизвестни са и до днес строително архитектурната дейност и творчеството на дюлгерите от Брацигово, както и голямата роля, която са играли в развитието на възрожденската архитектура. В първата част са дадени накратко историята на Брацигово, преселването на българите от Западна Македония и от албанските земи и техния поминък. Подробно е разгледана дейността на майсторите строители още от заселването им до Освобождението — на дошлите от западните земи и на родените в Брацигово. Приложени са списъци на всички известни по писмени и устни данни дюлгери и кратки описания според събраните сведения за техния живот и творчество. Във втората част е разгледано архитектурното творчество по типове сгради. Описанията на обектите в повечето случаи са придружени с архитектурен анализ и обобщения, характерни за цялостната дейност на брациговските майстори и техните архитектурно-художествени похвати.


Брациговските майстори-строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество, Пею Бербенлиев, Владимир Партъчев