Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Колектив
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

Колектив

Цена 3.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2007
Страници: 368
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Счетоводство и данъци книги, Финанси книги
Съдържание:
- Коментар
- Постановление № 46
- Постановление № 251
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Общи разпоредби.
- CC 1 - Представяне на финансови отчети.
- CC 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси.
- CC 4 - Отчитане на амортизациите.
- CC 7 - Отчети за паричните потоци.
- CC 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.
- CC 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.
- CC 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.
- CC 11 - Договори за строителство.
- CC 12 - Данъци от печалбата.
- CC 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност.
- CC 16 - Дълготрайни материални активи.
- CC 17 - Лизинг.
- CC 18 - Приходи.
- CC 19 - Доходи на персонала.
- CC 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.
- CC 21 - Ефекти от промените във валутните курсове.
- CC 22 - Отчитане на бизнескомбинации.
- CC 24 - Оповестяване на свързани лица.
- CC 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.
- CC 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия.
- CC 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия.
- CC 32 - Финансови инструменти.
- CC 33 - Доходи на акция (отменен).
- CC 34 - Междинно счетоводно отчитане.
- CC 35 - Преустановявани дейности (отменен).
- CC 36 - Обезценка на активи.
- CC 37 - Провизии, условни задължения и условни активи.
- CC 38 - Нематериални активи.
- CC 40 - Отчитане на инвестиционни имоти.

- CC 41 - Селско стопанство.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щанд Scriptbooks в Евтини книги: https://www.evtiniknigi.com/?sell=65

Отстъпки във виртуален щанд "ScriptBooks":

При поне 2 книги* - 10%
При поне 2 книги* за над 20 лв. - 15%
При поне 2 книги* за над 50 лв. - 20%
* Под "книга" се разбира запис, в който могат да бъдат включени две и повече части, томове, книги, цели поредици и комплекти.
Обявената цена на записа се отнася за всички включени в него части, томове, книги...
473

Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Колектив
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Колектив