Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия - Димитър Канев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Веселин Добрев - Поръчките ще бъдат изпълнявани след 17.08.2020 г., София

Контакт

Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия

Димитър Канев

Цена 11.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :2005
Страници: 259
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Образование книги, Мениджмънт книги

Финансирането на българското висше образование е важен проблем, изискващ бързи и адекватни научни и политически реакции. Кои са ефективните и справедливи решения на този проблем, как те разпределят тежестите на финансирането и с какви механизми трябва да се осъществяват са основните въпроси пред монографията „Финансиране и ефективност на висшето образование“. В нея авторът се опира на икономическия подход, разширява границите на неговото приложение и прави редица препоръки, насочени към усъвършенстване на управлението на системата на висшето образование в страната. Наред с оценката на съществуващото положение, разработката предлага анализ на изискванията, поставяни от спецификата на висшето образование, възможностите на пазара да осигурява адекватно и създаващо правилни стимули финансиране, ролята на държавата и механизмите, с които тя трябва да участва в покриването на разходите, пътищата за осигуряване на достъпа до висшето образование в условията на неговата масовизация. Основната теза е, че финансирането следва да се осъществява от различни публични и частни източници и да експлоатира едновременно пазарни, преразпределителни и реципрочни механизми. Защитават се финансовата и институционална автономия на висшите училища; нуждата от изграждането на конкурентен образователен пазар, който да осигурява средства пропорционални на ориентацията към потребностите на студентите и трудовите пазари; развитието на академичната демокрация, като механизъм за гарантиране интересите на потенциалните финансови и трудови донори на висшите училища; и мястото на държавата в подпомагането на образователния сектор в осигуряването на достъпно и общественополезно образование, чрез комбинация от ваучери и субсидирани студентски кредити, обвързващи плащанията с бъдещите доходи. Труд е разработен на 263 страници и обхваща: Въведение, гл.1. Съществуващото положение, гл. II. Същност и принципи на висшето образование, гл. III. Образователният пазар като, източник на финансиране, гл. IV. Държавата и финансирането на висшето образо­вание, гл. V. Гарантиране достъпа до висшето образование, 3аключение. В първа глава се прави преглед на последиците от съществуващите решения за финансирането на българското висше образование и ще изведем неговите съвременни проблеми. След това във втора глава се изясняват онези технологични и управленски характеристики на висшето образование, които правят специфично неговото ресурсно осигуряване и на тази основа ще обосновем нуждата финансирането на образователните институции да разчита на съвместния принос на техните студенти, държавата, „трудовото участие” на академичния състав и средствата на външни донори. Трета глава анализира възможностите за пазарно–ориентирано финансиране на висшето образование, ограниченията пред тях, поставяни от несъвършенствата на образователния пазар и обществените функции на образованието, и подходите, с които държавата и образователните институции могат да ги смекчат или преодолеят. В четвърта глава се разгледат степента и механизмите, с които държавата трябва да участва в покриването на разходите за образование. След това в пета глава се изследва проблема за достъпа до образованието и схемите за финансиране, които реализират финансовите задълженията на студентите без да ограничават достъпа им до висшите училища. В заключението се обобщава идеята за бъдещата структура на системата, финансовите отговорности на държавата, студентите и самите образователни институции и комбинацията от механизми, с които те следва да се реализират в рамките на една нова рационализирана стратегия за финансиране на образованието. С практико-приложния си потенциал изследването е предназначено за широк кръг от специалисти, ангажирани с проблемите на висшето образование. То няма претенцията да даде окончателни решения на всички поставени проблеми. Посочва се , че за достигането на такива е необходима широка дискусия, почиваща на различни ценностни йерархии и подходи.

Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия, Димитър Канев
Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия, Димитър Канев
Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия, Димитър Канев
Финансиране и ефективност на висшето образовавие. Теоретични принципи на финансирането, практически решения и приложения в българските условия, Димитър Канев