Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б - Колектив
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Веселин Добрев, София

Контакт

Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б

Колектив

Цена 10.00 лв
употребявана книга
Корица: твърда
Година :1977
Страници: 910
Език: български
Състояние: добро
Категория: Речници и разговорници, Езикознание учебници

Многотомният тълковен "Речник на българския език" е лексикографски труд от академичен тип, който обхваща в най-голяма пълнота словното богатство на българския език в неговите разновидности - книжовен език, разговорна реч, просторечие, диалекти и отчасти жаргон. Уникални за нашето речниково дело са и хронологическите граници на лексиката, включена в Речника - от 20-те години на 19 в. (по-точно от 1824 г., когато се отпечатва написания на живия народен език "Рибен буквар" от д-р Петър Берон) до наши дни.
Към това първо по рода си у нас мащабно, многоаспектно и детайлно описание на лексиката на българския език, съобразено с постиженията на съвременната лексикология и лексикографска теория и практика, се пристъпи през 60-те години на 20 век в Института за български език при Българската академия на науките и по-точно - в специализираното научно звено Секция за българска лексикология и лексикография. След изработването на концепцията на речника и широкото й обсъждане в научните езиковедски среди у нас, след изработването на пробни речникови статии за думи от различни части на речта и установяването на моделите на дефинициите за определени класове думи, започва съставянето на том първи от Речника на българския език, публикуван през 1977 г.
От тогава до днес малобройният за мащабите на Речника авторски колектив, преодолявайки редица затруднения предимно от финансов характер, изработи и предостави на културната ни общественост десет тома от него (до буква Н включително), които съдържат 77 951 думи. В процес на окончателна подготовка за отпечатване са следващите два тома - 11 (буква О), и 12 (част от буква П) от предвидените общо около 20 тома.

Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б, Колектив
Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б, Колектив
Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б, Колектив
Речник на българския език в четиринадесет тома. Том 1: А-Б, Колектив