Правни проблеми на ЗУТ - Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Редки книги, София

Контакт

Правни проблеми на ЗУТ

Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова

Цена 30.00 лв
рядка книга
Корица: мека
Година :2010
Страници: 360
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Правна литература

Изданието съдържа четири основни части, анализиращи актуалните проблеми на Закона за устройство на територията:

Вещноправни проблеми в ЗУТ

Проф. д-р Александър Джеров – Почетен професор на Нов български университет. Автор на редица монографии – „Гражданско право“, „Вещно право“, „Правни проблеми на реституцията“, „ЖСК и етажна собственост“, съавтор е на „Кадастър, имотен регистър и устройство на територията“. Има над 40 публикации в различни правни списания.

Изпълнителен директор на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Администриране на инвестиционния процес

Беатриса Шалдупова –  началник Сектор „Съдебен контрол“ в Дирекция за национален строителен контрол. Завършила е право в Нов Български университет. В началото на професионалната си кариера е работила като юрисконсулт в Район „Овча купел“ – Столична община. Участвала е в междуведомствени работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове, включително и по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Лектор е на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Автор е и на процедури по прилагане на нормите за устройство и строителство

Участници в строителството. Функции. Договорни отношения в инвестиционното проектиране и строителството

Стоянка Илова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Завършила е Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В периода 1997–1998г. е заемала длъжността юрисконсулт в Държавна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол. От 1998–2008 г. е работила е като главен юрисконсулт, началник отдел „Правен”и директор Дирекция „Правно – нормативно обслужване“ в ДНСК. Автор на редица публикации. Лектор в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ по проблемите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Участвала е в междуведомствени работни групи към МРРБ по подготовката на законопроекти за изменението и допълнението на Закона за устройство на територията.

Съдебен контрол върху административни актове

Елена Златинова – юрист с продължителен опит по приложението на устройствените закони. На 1.12.1997 г. постъпва като съдия във върховната съдебна инстанция – Върховен административен съд. Съдия и председател на съдебен състав във Второ отделение   основно по разрешаване на правни спорове, възникнали при приложението на Закона за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър. На 18.02.2008 г. Председател на новообразуваното Седмо отделение.

Преподавател  в ЮЗУ „Неофит Рилски  Благоевград,  в Нов български университет, Института по публична администрация и европейска интеграция и в Националния институт по правосъдие.

Правни проблеми на ЗУТ, Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова