Местните имена в процеса на езиковата комуникация - Лиляна Димитрова - Тодорова
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Евтини книги, София

Контакт

Местните имена в процеса на езиковата комуникация

Лиляна Димитрова - Тодорова

Продадена
нова книга
Корица: мека
Година :2009
Страници: 264
Език: български
Състояние: отлично
Категория: Етнология и етнография книги

В тази книга е научно интерпретиран богат езиков, исторически, археологически, етнографски, фолклорен и топонимичен материал (7064 местни имена) от бившата Поповска околия в Североизточна България. Тя е първото цялостно и системно проучване върху процесите на взаимодействие между езици и диалекти на топонимично равнище със съвременни методи. В труда се обръща по-голямо внимание на многобройните явления, които са резултат от сложни процеси на етническата, лингвистичната и културната симбиоза на хетерогенното население, което активно е участвало в създаването на топонимията на един район от българската земя. Чрез използването на нова методология, която включва и социолингвистичния подход на изследване, са направени важни изводи за етногенезиса на населението в Поповско. Топонимията на този богат в историческо, археологическо, езиково, етнографско и демографско отношение свидетелства за древно славянобългарско население, както и за прабългарски и печенежко-кумански суперстрат в него.

Местните имена в процеса на езиковата комуникация, Лиляна Димитрова - Тодорова